Screenshot 2024 06 02 19 20 26 68 a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

Averøy historielag har i dag hatt infodag om stein og bergartet fra tidenes morgen  på Atlanterhavsveien. Det møtte opp endel interesserte.( Foto: Averøy historielag) Blogg om saken her