I dag 6.juni er det markering av begynnelsen av slutten av andre verdenskrig. Denne dagen for 80 år siden gikk 156.000 mann i land i Frankrike støttet av 11590 fly og 6939 skip. Det er den største landingsoperasjon som noen gang er gjort i historien. Tyskerne fikk nå føle en tofrontskrig som endte med kapitulasjon i mai 1945. Markeringen foregår i Frankrike med en rekke statsoverhoder til stede. cae 1

Strendene i Normandie så slik ut denne dagen. I løpet av de 5 neste dagene var det landsatt 326.000 mann, 54000 biler og 104.000 tonn forsyninger. Men det kostet.

cae 2

Norge deltok også i invasjonen på franskekysten. KNM " Svenner" var det verste tapet for norske styrker. den ble torpedert av en tysk motortorpedobåt kl 05:30, og av 240 mannskaper omkon 33. Norge bisto med 43 handelsskip, 10 marinefartøyer og 2 jagerflyskvadoner.( Foto: Digitalmuseum)

cae 3

Tysk kanonbunker er satt ut av spill, og på toppen har allierte styrker monter en 12,7 firling mot luftmål. Enkelte tyske MG skyttere hadde da skutt 12.000 skudd utover strendene. Amerikanerne fikk store tap i sin sektor på Omaha stranden med 3000 falne . Det regnes med at rundt 10.000 allierte mannskaper kom bort i løpet av første dag ved invasjonen. (Foto: US Navy)

cae 4

Et amerikansk signalkorps er kommet seg over det verste og har opprettet base på strendene.

cae 5

Tysk ødelagt ildledersentral i Normandie  Slik fantes også i vår hjemby Kristiansund i Karihola for 8,8 cm batteriet der.( Foto: US Navy)

cae 6

Ødelagt Würzburg radar innenfor strendene  på invasjonsdagen 6.juni 1944. Også slike var å finne her i byen; på St.Hanshagen og ved kapellet på Kirkelandet.( Foto: US Navy)

cae 7

Etter invasjonsdagen ble det voldsomme slag innover i  Frankrike. Byer ble jevnet med jorden av bombefly. Et paradoks er at tyskerne mente dette var en fordel i og med at det var lettere å kjempe i ruiner enn blandt hus heter det i ettertid. Vi kan prise oss lykkelig at ikke Festung Norwegen satte seg til motverge i aprildagene 1945.

cae 8

Krigen sluttet ikke før 2. september 1945. Da kapitulerte Japan etter at to atombomber var brukt mot landet. Her den japanske kapitulasjonskomité ombord på slagskipet "US  Missouri " i Tokiobukta. Ragnarokket satt i verk av Adolf Hitler & Co var bragt til taushet. 55 millioner mennesker var drept. (Foto; Navy Historical Centre, USA)

cae 9

Også kongeskipet er med på markeringen i Normandie i Frankrike . ( Arkiv BN)