volt 3

Har vært litt trafikk som vanlig i dag, men en tid av dagen var det alldeles tomt for båter langs Vågekaia. Det er sjeldne saker. Her mot Nordsundet der " Aquafisk SR" er å se sammen med en seilbåt. En tid var det 5 slike større seilere på havna i dag i tidvis øsende regn. ( BN)

volt 2

"Prinsesse Ingrid Alexsandra" havforskningsinstituttets  fartøy fra 2023  er 35 meter langt og 10 meter bredt. Det er utstyrt med topp moderne forskningsutstyr, blant annet laboratorium, CTD-hangar og operasjonsrom. Det er spesialbygget for å kunne operere langs den værharde norskekysten, og skal kunne brukes både til både forskning og undervisning.( BN foto)

 

volt 1

«Volt Harvest III» har vært på Fiskerikaia på Gomalandet . Den har slaktekapasitet på over 100 tonn/time og kan frakte knappe 400 tonn bløgget fisk. Båten har elektrobedøvere og fire robot-bløggelinjer, noe som gir god fiskevelferd og høy kvalitet. Akkurat nå er de gått ut til Frøya. ( BN)