01 t

Polsk mann på tur med en østtysk storhet Trabant 601. Bilen har en totaktsmotor på 590 kubikk. Da den kom i 1964 var den vel litt Ok, men at den var produsert i Østblokken til 1990 er nærmest utrolig. I tillegg var det ventelister på å få kjøpt seg bil før Muren ble tilintetgjort. ( BN foto)