faillane

M/S " Fairlane" kommer inn Bremsnesfjorden  ved 13 tiden tirsdag. Det er et tungløft-fartøy hjemmehørende i Nederland. Skipet kom fra Wilhelmshafen i Tyskland og skal til basen i Kristvika i Averøy. Rederiet har 8  slike spesialskip i flåten. (  BN foto)