hhs 1

I havna i dag: MEST H/F (Skala Skipasmidja) på Færøyene leverte et offshore support skip til Thor Ltd., Hosvik, Færøyene den 27. september 2008 som verftets byggenummer 57 som heter " Thor Omega" Designet er verftets eget, og nybygget ble døpt i Assens, Danmark .( BN foto)

hss 2

"Viking Reach" ligger ved Devoldholmen. Har holdt til på Aasta Hansteen feltet den siste tiden. Vakt og standbyskip.( BN)

hss 3

" Link Nova" kom nordover Hustadvika og gikk til Freifjorden.Har oppdrag på Sunndalsøra. (Norsk skip 122 m lang.  BN)

hss 4

" Normand Ocean" kom inn til byen onsdag kveld.( BN)

hss 5

" Deep Vision" seilte også inn til Kristiansund ved 22 tiden onsdag. ( BN)