I september blir det presentert en bok her i Kristiansund  som dokumenterer  den tyske bygge- og anleggsvirksomheten på Nordmøre og Kristiansund under krigen. Arbeidet utføres av Petter Ingeberg og Johan Brage Siira og Nordmøre Historielag er utgiver. Krigstiden er så uendelig mye mer enn bombingen, brakkene og kapitulasjonen. Hvor langt ned i materien stoffet dreier seg om er ukjent, men boka er beregnet til å bli på over 300 sider. Kristiansund/ Nordmøre kommer sent men forhåpentligvis  godt med denne delen av krigshistorien. Sunnmøre i Festung Norwegen kom allerede ut for nøyaktig 30 år siden.
93 E

Her fra haugen på Klubba der tyskerne hadde en luftvernkanon og mannskap med avstandsmåler . Oppe på haugen stod en varlingsradar av typen Wassermann S som man finner igjen på 10 steder i Norge under krigen.  I alle år har vi hørt at dette var den eneste WMS radar i Europa nord for Frankrike. Det er ikke riktig. ( Foto: Tormod Christiansen/ BN)