hurt

På denne årets St.Hansaften er det " Kong Harald" som er hurtigruta sørover ved Kristiansund. Den er et skip som er ombygd til både diesel og hybrid framdrift. Skipet er fra 1993 og er bygd i Tyskland. Her ved innseilingen ved Klubbneset. I bakgrunnen er stor lystbåt på vei  fra Bodø til Bergen. ( BN foto) 

hurt 2gib

Den ser slik ut og  heter av alt " Teleost"og er registrert i Cayman Island .Tett på 50 meter lang skulle gå greit i frisk vind over Hustadvika denne søndagen. ( Foto: Marine Traffic Gib Fran 46)