gala 1

Det foregår sleping av oljelenser på Bremsnesfjorden i dag. 6-7  kystfiskebåter o.a. deltar i øvelsen. Sjelden å se så mange i sving på en gang på fjorden. ( BN)
gala 2

Det norske  skipet " Lyslink Galaxy" kom forbi og skulle til Sunndalsøra. ( BN)