halktev

Ved anløp av større skip som i dag medfører det ofte litt handel i havna og andre tjenester også. Her er Haltbakk bunkerservice  inntil skutesiden på " Bolette" for å levere drivstoff av noe slag. Sundbåten " Angvik" steamer forbi  i gråværet vi stort sett har hatt i dag. ( BN foto)