poll 3

I dag har gamle biler med all slags utspjåking rådet grunnen ute på og ved Atlanterhavsveien, Denne gangen polske ungdommer med biler storparten  fra ex  østsoneland. De skulle kjøre 2500 km med bilene som skulle være fra før 1991. ( BN foto)
poll 2

Det er veldig mange bobiler på ferie nå.Her fra parkeringsplassen ved Hågå/ Marmorormen. ( BN)

polla 1

Ellers har et firma vært og satt opp skilt vedrørende  stenging og dirigering av trafikken  på Atlanterhavsveien . Det skal  være filming igjen, men de som satte opp skiltene visste ikke noe hva som skulle foregå. ( BN)