Veien  som ble åpnet for trafikk fredag er tre kilometer kortere enn dagens vei ved Betna-Liabø i Heim ex Halsa.  Eksisterende E39 går i en bue via Liabø sentrum, hvor trafikken kjører i 40 km/t og passerer fotgjengeroverganger. Trafikken preges av høy andel tungtransport. 

betn svv

Denne delen av prosjektet er ferdig flere måneder før opprinnelig dato. Det foregår store forbedringer på veien mot Trondheim. Blandt annet " kjerreveien" mellom Staurset og Vinjeøra. ( Foto:Statens vegvesen)