ksuf

Kristiansund var litt av en sjøfartsby før i tiden. Da foregikk handel og lossing/ lasting langs kaiene. Et bilde fra Fisketrappa og Fisketorget på Kirkelandet i Kristiansund, som er overfylt av forskjellige fartøy. I Fisketrappa ligger robåtene som "sild i tønne" med flere store dampbåter langs kaien. Bildet er nok fra rundt 1900. Viser Fisktrappa før den ble utvidet ut i havna noen meter. Det kan ha vært rundt 1905. ( Museet KSU)