ingvar s

 "Scenic Eqlipse" er kommet til kai i Kristiansund i dag. Bygd  i 2019 i Kroatia og kan ta 228 passasjerer med på tur over alt på kloden . Det er et mannskap på 174 ombord. Registret  på Bahamas og rederiet holder til i Australia. ( Foto: Ingvar Sæther) 
ausd 2

Ved 14.30 tiden gikk ferden videre til Reine i Lofoten Her utafor Klubbneset. ( BN)