kan_zzInnlandet

Det eneste som står igjen av kanonutstyr fra krigen i Kristiansund, er å finne på Innlandet. Her står noen sokkelavetter av 10,5 cm kanoner, to i bunkere og en oppe på Finbrødet . Kanontypen var fransk som tyskerne tok rundt 1000 av i krigsbytte fra Frankrike våren 1940.  231 slike kanoner ble satt ut på 58 kystfort i Norge.
kan_1
Opprinnelig var kanonene på hjul her, men i 1943-44 ble de satt i sokkelavetter og dermed mye bedre å bekjempe sjømål med. Maks skuddavstand var 12000 m, men effektiv rekkevidde var rundt 3000 m. Granatene veide litt over 15 kilo. På slutten av krigen sto denne type kanoner også på Årsundøya.
einland_bn
Tyskerne overvåker Bremsnesfjorden fra batteriet på Innlandet. Etterretningsfoto. Ukjent fotograf.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her