kloakktresko
I 1987 ble et firma fra Østlandet leid inn for å bore et hull under Treskoholmen ytterst i Karihola. Kloakken fra Brunsvika og områdene helt opp til Varden, ble sluppet urenset ut i sundet innenfor holmen fra 1975. Dette medførte en fæl synlig forurensing .Nå ble et 280mm plastrør dradd inn i borehullet, og kloakken ble ledet ned til 30 m dyp utenfor Treskoholmen. Senere er det anlagt et silanlegg for avløpsvannet nederst i Karihola også, så en ser ikke mye av dette i dag. Men hvordan den baktereologiske vannkvaliteten på fiskeplassen Revhammeren er når strømmen går innover, skal  vi sjekke ved anledning. Fordelen er at det er enorme vannmasser i bevegelse her ute ytterst mot storhavet.

 

kloakktresko