karidam
Her er tyskerne på øvelse ute i Karidammen sommeren 1940. Etterhvert som de fikk fotfeste i Karihola, og det var i slutten av mai 1940, tegnet tyske ingeniører også egne kart av området. Karidammen, som vi også brukte for å gå på skøyter pa vinterstid, ble kalt Schwartz-See (Svartvatnet) på tyskenes egne kart. Faktisk ble hele Brunsvika/Karihola ja endog steder i hele byen benevnt med tyske stedsnavn. De skulle altså bli her for godt. Bildet gir vel også et godt uttrykk for at mannskapene tross alt var heldig som unngikk tjeneste på fronter der mang en soldat aldri kom hjem. Forøvrig er det funnet, og kan ligge ammunisjon og mye rart i denne dammen. (boa)

 

karidam