Historisk tilbakeblikk på TV Nordverst og fogderistriden Romsdal/ Nordmøre.

meld 1111