Her er Nordlandet i 1950 årene. Brakkene fra 1941 står ennå, men endel nye etterkrigshus og murer til disse i Grendahlsgata og dagens Kvernberggate samt blokkene i Dalegata 40-48 er kommet opp. Etter hvert opp i slutten av 1950 årene ble brakkene revet. (Foto: Ukjent)
700604