Postkort fra Vågen i Kristiansund i 1936. Mye er forandret siden den tid langs sjøkanten. Grågården ved båtrekka lå dengang helt ved sjøen.( Foto: Knut Kristiansen)
36 700415