Her Bentneset på Gomalandet tatt fra et fly fra Widerøres Flyveselskap rundt 1930.( Utførlig tekst om bildet under)
709484

Tekst: Anne Lise Tømmervåg/ Foto:Håkon Bloch

Det var en gang, kan en si om dette fotoet. Her har vi et Widerøe-foto fra ca. 1930.
 
Nærmest til venstre er gården som ble kalt "Nygården".  Her har det bodd mange arbewidsfolk.  Bak den er trafokiosken og hengbrua.  Til høyre ser du fiskbergene og fisklaene langs stien og nede på kaia hvor Heide drev fisktørking.  Her overtok jo Heide senere da Hoem flyttet sitt anlegg til området ved sundbåtkaia på Goma.

Det var Hoem som begynte her ute i fabrikken med pipene.

På Skorpa, rett ovenfor Hoems fabrikk, hadde Nordeide eiendommen nede ved sjøen.  Leren bodde i bolighuset bakenfor.  Ved siden til høyre, det lille huset, det bygde Johan Tømmervåg.  De hadde ti barn i det lille huset.  Ved siden var huset til Kalvik, to familier.  De som bodde i disse to husene var fiskere og de hadde naustene sine ved sjøkanten.  Den store brygga eide Aandahl.

Til høyre for den ligger verkstedet til Moe, "Stallen".  Det var en tidligere stall som sto en gang sto oppe i Stallbakken på Kirklandet.  Bak den store brygga sto et våningshus hvor det bodde 4 familier.

Like bortenfor dette bolighuset, gikk det ned en tretrapp til brua som gikk mellom Meløya og  Skorpa.  Denne brua ble bygget i 1910 av smed Andersen i Øvrevågen.  Hengbrua ble bygd samtidig - Rossings bru - laget ved Kristiania Spigerverk.  Dette var Kristiansunds to første bruer.  (se digitaltfortalt.no    Utflukt på Skorpa for snart 100 år siden).

Borte på Skorpa ligger "Skrøyfa" ved brygga til Sandvik. Skipper var Kristian Sandvik.  Her hadde også Sandvik & Øyen mottak for fisk.  De tre husen til høyre var Røbec-huset, Hals-huset og huset til Eriksen som brant i 1947.  Bakenfor brygga ligger eiendommen hvor Mathea Sandvik og broren bodde.  Det neste er gården på Skorpa, hvor skipper Kristian Sandvik med fam. bodde. Fjøset like ved.  Like bak huset hvor Mathea bodde, ser en huseene til Harald Sandvik og Ormbostad.  Bak ligger de to ytterste husene, som var eid av Tømmervåg og Dypvik.

Glemte å fortelle om husene på Meløya som lå på yttersida av veien.
 
Da jeg kom på Skorpa for 50 år siden bodde Tranø og Roksvåg her.  I det lille tilbygget til høyre, "Ildhuset", bodde en familie på 5 personer.

Det sto et fjøs til venstre og et stykke lengere bakenfor ved sjøen lå huset til "Evert i Steinan".  Der har det også bodd mange.

Huset og brygga ute på Hylla er ikke kommet med på dette fotoet.  Brygga av tømmer tok orkanen i 1992.  Det gikk fort.