Her et bilde fra Piren i 1943. Bildet er tatt av mannskapet på en tysk minesveiper som lå her. Hakekorset  er malt i framkant av minesveiperen for at fly skal identifisere nasjonaliteten. Mulig er det sundbåtene " Fram" og "Lyn" som er ved sundbåtpongtongen. Et av MFR sine ruteskip ligger også her, men det er ukjent hvilket det er. (Foto: Knut Kristiansen)
700449 p