Her ligger Kristiansund Brannvesen sine to brannsprøyter, mest sannsynlig rett etter krigen. Ytterst er " Sluk 1" fra 1912, dampmaskindrevet. Hvor lenge den var i drift er usikkert, men den erstattet noen ganger " Slukk " under krigstiden. Nysprøyta kom til byen fra Nyland Mek. verksted i Oslo i 1939 den 16.mars. Ett år etterpå havnet den i bybrannen, der den gjorde stor innsats. Mindre kjent er at politimester Aas brukte " Slukk2" som patruljebåt bevæpnet med en signalpistol for å verge byen etter invasjonen i 1940. På Piren var det satt opp noen sandsekker hvor det lå et par mann bak med en revolver og hvitt armbind. Det var invasjonsforsvaret i byen i 194O. Vel...de fikk en kasse geværpatroner fra jageren" Sleipner" som lå i Vågen 11. april 1940. Forøvrig ble denne " Slukk 2" tatt ut av tjeneste i 1987, men har som veteranbåt vært tilkalt på endel branner når det røynet på etter det. (Foto fra Knut Kristiansen)
brsproeiter
Under en film fra 1990 to år etter at " Slukk 2 " ble tatt ut tjensete (Brannen i Øverlandbrygga på Nordlandet)