Her et pent postkort etter 1898 da Vågekaia var bygd. Ukjent år, kanskje 1913 ? Storheter innen hurtigrutefart, Nordenfjeldske og Bergenske Dampskipselskab var framtredende innen skipsfrakt på denne tiden. I det hele tatt var det skip som stod for transport lenge før ferger og bilveier var utbygd. 
19
Merk hvor langt " Fisktrappa" var inn på plassen før i tiden. Piren het Kirkealmenningen på den tiden. Dampmaskiner og kullfyring av kjeler var det store. ( Foto fra Håkon Bloch)