Her er et bilde av skiltet til Sigv. Oweraa Frisør. Bildet fikk vi fra en eser for et par år siden. Nå fant vi plutselig datoen når han startet opp frisør her i byen . Det var 24. februar 1945, 3 måneder før krigen kom til en ende. Om han holdt til andre steder etter hvert er det vel noen som vet. 
oweraa bn