I dag øver brannvesenet på Nordlandet med røykdykkere ved saneringen av en stor bolig ved Nordalsveien. Nå og da blir slike hus ledig for omfattende øvelser og brann. Ved Vestbaseomårdet har det siden 1980 tallet vært flere hus det har gått an å øve i . Bildet her er fra 2004 der et hus ved Sarens Kranservice måtte saneres. ( Foto: B. O. Angvik)
øvelse november2004