Foruten Tempo og gledeskonserter over krigens slutt her i byen i 1945, kom plutselig et stort kvinneorkester veltende til byen etter 5 års krig og ingenting av underholdning. Det skal ha blitt fart på gutta i rette alder forteller en som var tilstede på underholdningen. Karen Ostra var voldsomt etter 5 år med tyske soldater og filmavis og NS kontorer i Festiviteten. 

 

ostyra

35 tsjekkerinner var virkelig svære saker blandt gutta sommeren 1945.( Brunsvikanet arkiv)