bn_fjare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brunsvika badestrand som er strand for nordre del av Kirkelandet,må gjøres ferdig sier beboerne.

Badestranda for nordre Kirkelandet må gjøres ferdig.
Byens mest barnevennlige strand forlatt midt under arbeidet!
Brunsvika har dessverre møtt veggen når det gjelder å ferdigstille badestranda
innerst i bukta. Formann i Måseveien Borettslag, Jan Gunnar Johansen ,sier at
han har hatt utallige henvendelser til kommunen i denne saken.
Den fine badestranda ble anlagt i 1991 og modifisert i 1993.Johansen sier
stranda var fullfinansiert, men plutselig ble arbeidet stoppet; pengene skulle
brukes andre steder.
-Nå står nordre del som en steinfylling, og dette er ikke bra,- sier Johansen.
Parksjefen lite villig.
I flere år har kommunen kjørt en henger til fjæra hver vår slik at beboerne
ryddet opp selv. Til og med dette har beboerne ikke fått gjennomslag for de
siste år. Johansen sier at har vært i kontakt helt på ordfører og
varaordførernivå uten at det er blitt gjennomslag for saken. Han sier at det er
så lite som står igjen for å gjøre ferdig stranda at dette blir lommerusk i
motsetning til hva som er lagt ned i Skjærva. Stranda her er blitt en strand for
befolkningen på nordre del av Kirkelandet, og er veldig populær og barnevennlig.
-Vi stiller gjerne opp med folk hvis kommunen nå samarbeider, -sier Johansen.
De har gravemaskin i området, og det skal ikke så mye til å få gjort ferdig
strandområdet. Kanskje det finnes noen kroner i fylkeskommunen også til dette
friområdet, sier en annen beboer i farten.
Mangler toalett.
Kommunen ble gjort oppmerksom på at det ville ha vært en fordel å anlegge et WC
i den nye kloakkpumpestasjonen da den var på trappene. Dette ble heller ikke
vurdert io det hele tatt, så enkelt det hadde vært. Når nå 100 vis av badende
med små barn koser seg i fjæra ved finværsperioder, blir toalettspørsmålet et
problem i framtiden. -Når det gjelder situasjonen i fjæra her,s å har vi full
kontroll på det, sier Johansen til BN. Det er baref or rette instans  å ta
kontakt, så skulle vi ordne opp i dette. For her skal det ikke så mye til.
bn_kum
Denne kummen kreves dekket til g hele området forskjønnes.