Ikke før kommunen har gjort omfattende arbeider i fjæra nedeom Måseveien, har de nå også begynt å gjøre badestranda i Terneveien bedre tilrettelagt for beboerne. Noe har folk bidratt med på frivillig basis i sommer, men nå er maskiner i gang også her. Legg merke til matten som er lagt ut for å skåne gresset. Bra!
badevann