Her er russerne på ferde på Hagelin igjen. Egentlig skulle vi ha hatt egen
spalte her i BN om "Ukas russerdrass",men det får være tror vi.
Ut gjennom Vågen transporteres som vanlig mye rart som de har bruk for i
hjemlandet.tepper,barnesykler,panner, Tv, skap, ledninger, rørdeler og mye
annet som vi har kassert. Og støvsugere.Dette folket er kløppere til å få ting
til å virke igjen. En russser stod for en tid siden på søpla å dro i timevis på
en motorsag for å få den til å starte.Etter 2 timer ga motorsaga opp,den
startet..
russere