d8yvind-svanemsli

I Vinkelveien arbeides det med utskifting av vann og kloakkrør. Grunnen er seget i dette området, (Dette vil si at vann og kloakklekasjer spyler vekk massen under våre gater, og skaper hull/bølgedaler i veiene.)
Det har vært flere lekkasjer og brudd der tidligere. Nå legges det nye vannrør,overvannsrør (fra gater og takrenner) og spillvannsrør. Opprinnelig gikk gatevann og kloakk i samme rør fra 1958, men det ble på 1990 tallet lagt overvannsrør i området, iallefall fra gateslukene. Dette rene vannet går forbi kloakkpumpestasjonen i Brunsvika og ut i sjøen, mens spillvann fra boliger blir pumpet over til Karihola pumpestasjon (Ved skotthyllbanen).

d8yvind-svanemsli1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan takke arbeiderne fra kommunens driftsavdeling for at alle våre veier og vann/kloakksytemer fungerer som de skal.

 

 

d8yvind-svanemsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bildet: Øyvind Svanemsli som ser etter om alt ligger som det skal etter at Peder Flem har gravd med sikker hånd blant
virvaret av strøm/telefon og vann/kloakkledninger.

 

 

 

d8yvind-svanemsli2