ved_e_nyttSå snart snøen forvinner er det tid for å spe på brenselslagrene til neste
vinter.Ja slik må vi holde på med så langt nord i verden.

Ikke minst Ernst Naas
i Brunsvika har startet ved-sesongen.Disse plankene fikk han av en nabo som har
en låvebygning i Steggen.Ja, det kan være hardt å holde varmen i hus.Det tar
iallefall mye tid.(boa)

ved_e_nytt