hav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På brygga i Brunsvika jobbes det intens om dagen. Hele østlige taket er tatt av og nytt taktro er skiftet ut delvis. En Aasen-kar holder på å lage kai på sørsiden, og store steinmasser blir fjernet og lagt pent tilrette ut mot sjøen. Ikke tvil at eieren tar vare på eiendommen. Brygga er forøvrig identiteten i selve sjøområdet her i vika. Går denne tapt er dette et stort tap for hele området. (juli 2005)