I en bunker i området Brunsvika-Karihola ser det ut til at noe har foregått på tobakksfronten.Hundrevis av tobakkspunger ser ut til å være tømt og flyttet over til annen emballasje.Vi har ingen annen forklaring på dette side dette er et godt stykke unna vei.Det er lite trolig at noen har røkt dette på stedet.Da hadde det også sikkert vært funnet folk i denne bunkerinngangen.

tobakk