sanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er vel snø og is på veiene ferdig for i år forhåpentligvis. Baksiden er grovsand i store mengder på fortau og i rennesteiner over hele området .Litt av en jobb å ta opp dette hvis den da vurderes tatt opp. Storparten vil med tid og stunder havne  i overvannsledningen og ende ut på 12 m dyp i Brunsvikbukta  sammen med regnvann. Tror ikke mye havner i spillvannsledningen, da dette skal være adskilt her nå .