eirikraude2

Denne gangen  er det "Eirik Raude" som passerer Brunsvika på vei inn til
service. Eirik Raude er en dypvannsrigg og ble ferdigbygd i år 2002. Riggen er
laget for å tåle ekstreme forhold. Den veier 53000 tonn og kan gå med en fart
på 7 knop med egen maskin, og den skal tåle bølger på over 30 meter.
(Tekst/foto: Olav Angvik.)

eirikraude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eirikraude2