graving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunen har en tid holdt på med å skifte ut kloakkledninger og vannledninger på St.Hanshaugen. Rørene er nå omlag 60 år gamle. Samtidig legges overvannsledning ,d.v.s. at vann  fra gatesluker blir lagt i en separat ledning. Dette gikk sammen med kloakken før. Egentlig skal takvannet fra husene også gå i dette røret, men det er vel et storarbeid da alle hager måtte ha blitt gravd opp. Det så iallfall ikke ut at dette ble gjort her heller, i likhet med for eks. Dalabrekka.