thumb_kunstHer arbeides det for tiden det med vannledning, overvann og avløpsledning fra Wilhelm Dallsvei og ned til Kranaveien i Vågen.

 

  Det er de forunderligste krumspring røranlegget får, men alt har vel sin misjon. Når alt blir ferdig, blir vel alt dekt til slik at ingenting vises fra det som er foretatt under jorden. (3.10)

kunst