kloakk20me5serHer ble det liv da det ble snesmelting og mye vann. Storparten av kloakken blir utspedd med enorme mengder vann fra gater og takrenner og havner her foran Storskarven på 12 meters dyp. Og her er det litt av hvert for måsene fra alt som går i utslagsvask og det som verre er. Får håpe alt vannet gir seg snart. Slik er det kun i perioder da. (boa)

 

 

 

 

 

 

kloakk20me5ser