Selv om dette er litt utenfor vårt område, tar vi med at det mandag kveld antagelig kom ut kloakk rett i gjestehavna i Vågen. Mulig var pumpestasjonen på gassverktomta stoppet. Dermed går kloakken i et rør der vi på bildet ser at noe bobler opp. Kommunen ble varslet, og litt senere kom noen for å sjekke opp.  wasser