Vi har fått mange hendvendelser vedrørende den strandede jakta på i
Brunsvikanytt. Mange mener at dette er i Karihola, ytterst mot Gårtjøinna.
Denne plassen er veldig lik, og heter Langræva her i Brunsvika. Når vi tar
bilde fra akkurat samme posisjon, er det vesentlige forskjeller i topografien
og bergformasjonene her. Dessuten er Averøya veldig mye lenger bort enn på bildet med jakten. Derfor går dette spørsmålet videre. (boa)

vraksted