Det stikker opp av jorda noen betongkonstruksjoner og stållokk vest for Hegreveien. Vi kan opplyse at der ligger en stor nedgravd bunker etter tyskerne på dette stedet. Her hadde de en 4,7cm Skoda- panservernkanon og maskingeværstilling mot flymål. MG-stillingen er på det venstre bildet. Panserlokket (t.h.) kunne vris fra innsiden og opp kom et periskop akkurat som i en ubåt. Derfra hadde de utsikt 360 grader rundt. Bunkeren er ellers bygd i klasse B der vegger og tak er 2 meter tykke.( boa)
47