pris20hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under den store prisutdelingen i Festiviteten forleden, fikk byingeniøren prisen for beste byggeskikk i byen i 2005.
Dette fikk de for saneringen og opprydding på kloakksiden, et stort løft som kostet 160 millioner kroner. Inne i dette prosjektet er det  tegnet naustlignende bygg der kloakk pumpes eller siles. Du går forbi slike hver dag kanskje, og de er så diskret utformet at alle tror det er noe naust-greier. Dette var et bra trekk fra kommunen, og vi har flere av slike bygg i dette prosjektet i Karihola og Brunsvika. Det ene ligger sogar under jorden i Måseveien, helt usynlig! I Karihola er det til og med silanlegget forsynt med torv-tak. BN gratulerer kommunen med slik framsynt og aktuell utførelse av disse anleggene.