bn20kloaKloakk i overvann

Ser i Tidens Krav at folket på Dahle vil ha rettet på feilkoblinger av kloakk fra hus til overvannsledninga i Naustveien. Overvann er vannet fra takrenner og gatesluker.Dette går utenom kloakken fra boliger også her i Karihola. Men det er også feilkoblinger her. Blandt annet i Rekesvingen/Korallveien og ute i Laksvågen.Dermed havner kloakken fra noen hus i bukta ved Meldalsholmen. Vannprøver har vist dette,og det finnes også husholdningskloakk-rester i regnvannsmåleren nederst i Havgapet. Dermed er det opp til rette vedkommende å se på dette.

bn20kloa