kloakk-piler-1mb

På søndag skjedde det noe med kloakkpumpestasjonen for Storskarven,Steggen og
deler av Terne og Hegreveien.Plutselig kom det kloakk ut ved den røde pilen på
bildet. Der er det 3 meters dyp.Kommunen ble ringt og gitt beskjed om at
dette må ordnes straks.Hvordan det gikk vet vi ikke,men vi skal følge dette
opp.Vær sikker!Det har da sannelig vært nok dritt i sjøen her i vika.
Forøvrig er stedet ved den blå pilen overløps/overvannsledningen fra
kloakkstasjonen ved blokka Måseveien 20. Her er det fint for tiden.

 

kloakk-piler-1mb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjf8-ternevei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her boblet kloakken opp fra deler av bebyggelsen i Steggen, Storskarven, Hegre
og Terneveien søndag formiddag.