app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette brannapparatet ligger bortom Dagny-kiosken i Vågen. Hvis noen savner noe slikt ligger det altså her.
Bildet er tatt 23.des. Om det er tomt eller ikke vites ikke.