63546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag rykket brannvesenet ut til Brunsvika. Det var ikke brann, men noen som hadde laget mat og derav litt røyk-os. Brannvakta opplyser at en trygghetsalarm i boligen også har direkte røykvarsler til brannstasjonen. Brannvakta informerer at det er mange som har slik alarm hjemme, både trygghetsalarm for eldre, bolig/innbruddsalarm og brannvarsel. Det er bare å ta kontakt hvis dette er ønskelig for foreldre eller andre som behøver dette. Priser og litt informasjon står på forsiden av Brunsvikanytt. Og husk brannvesenet er raskest til å komme ved en eventuell alarm etter en undersøkelse i VG. (Tekst/foto: Roger Naas)