pose20opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når hele Tidens Krav er full av ytringer om hundemøkk, Gjemnesaksla, Hjelset-sykehus og  Kjesckvågjin-navnet, tar vi også med dette fra en leser som sier at ikke alle forsøpler naturen med hundeskitt og poser. Bildet har han tatt nede i parken. Slik kan det gjøres sier vi gjerne.