blokkhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byingeniøren fikk byggeskikkprisen for sine naustlignende bygninger i saneringen av avløpsproblemene i byen. Ute i Karihola er er det anlegg som bærer på 70 talls syndromet. Slik skulle det bygges da. Denne er satt i drift i 1975 og ligger helt nede ved vestenden av Havgapet.
Ikke særlig "vakker" akkurat. Sammen med løsningen på overvannsrøret i Karihola blir det en total 1970 løsning.