kasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette ble rapportert til branningeniør Gunnar Grimsmo Jensen på forebyggende avdeling i Brannvesenet i dag. 18 store pappkasser med redningsvester ligger under det verneverdige Mellomverftet med tilgang for hvilken som helst person som går forbi. Rett over er det tregolv, så her kan det gå ille. I det hele tatt er det mye rart i dette åpne rommet under bygningen. Museet bør merke seg dette .(boa)